×

Wsparcie osoby do pomocy

Jeżeli wychowujesz czworo i więcej dzieci
w twojej rodzinie może zostać zatrudniona osoba do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Możesz sam zadecydować kto
i w czym będzie ci pomagał oraz w jakiej ilości godzin.

Osobą do pomocy może zostać także twój małżonek, będący rodzicem zastępczym.

Pomożemy Ci zostać rodziną zastępczą!