×

Centrum Usług Społecznych

Dzięki funduszom UE rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mogą korzystać z wieloaspektowego wsparcia w opiece nad dziećmi.

Centrum Usług Społecznych zapewnia pomoc:

  • Lekarza psychiatry
  • Lekarza seksuologa
  • Psychoterapeuty
  • Prawnika
  • Szkolenia rozwijające umiejętności wychowawcze
  • Tematyczne grupy wsparcia
  • Wyjazdy szkoleniowo – integracyjne
Pomożemy Ci zostać rodziną zastępczą!