×

Proces kwalifikacji

Aby móc przyjąć pod swoją opiekę dziecko lub dzieci, po ukończeniu szkolenia kandydaci występują o wydanie im zaświadczenia  kwalifikacyjnego, w którym określa się jakiego rodzaju funkcję rodziny zastępczej będą sprawować oraz ile i w jakim wieku dzieci mogą przyjąć pod swoją opiekę.

Przy wydawaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę:

  • spełnianie warunków formalnych,
  • opinię psychologa o posiadaniu odpowiednich predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • opinie trenerów prowadzących szkolenie PRIDE.

Dopiero ten dokument – zaświadczenie kwalifikacyjne – uprawnia was do złożenia w sądzie wniosku o ustanowienie was rodziną zastępczą i potwierdza posiadanie przez was kwalifikacji do pełnienia tej funkcji.

Pomożemy Ci zostać rodziną zastępczą!