×

Od czego zacząć?

Od czego zacząć? (warunki formalne)

Jeśli rozważasz podjęcie się roli opiekuna zastępczego sprawdź czy spełniasz tzw. warunki formalne: 

  • Zamieszkiwanie na terytorium naszego kraju,
  • Dobry stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji rodziny zastępczej,
  • Niekaralność,
  • Posiadanie stałego źródła utrzymania,
  • Posiadanie pełni praw obywatelskich oraz zdolności do czynności prawnych,
  • Odpowiednie warunki mieszkaniowe, czyli takie miejsce dla przyjętego dziecka/dzieci, w którym będzie miało zapewnione miejsce do snu, nauki i spędzania czasu wolnego
  • Pozytywna opinia psychologa o posiadaniu odpowiednich predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  • Rękojmia należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej

W/w warunki formalne sprawdza PCPR w Tarnowskich Górach, więc zgłoś się do nas, a bezboleśnie cię przez to przeprowadzimy 🙂

tel. 519 822 521

Pomożemy Ci zostać rodziną zastępczą!