×

Możesz zostać rodziną pomocową

Kto może zostać rodziną pomocową

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

  • rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
  • małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

 

Pomożemy Ci zostać rodziną zastępczą!
Font Resize